Ανακοινώσεις Χ.Α.Α.

21/06/2017     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
21/06/2017     ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
21/06/2017     ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
18/05/2017     ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2017
21/03/2017     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017
06/12/2016     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
30/06/2016     ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
21/06/2016     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11/05/2016     Γνωστοποίηση Κράτους-Μέλους Καταγωγής
09/05/2016     ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
07/03/2016     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016
12/02/2016     Μεταβολή Ονομαστικής Αξίας Μετοχής
20/01/2016     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
28/12/2015     ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
28/12/2015     Ανακοίνωση Τροποποίησης Καταστατικού
28/12/2015     Σχέδιο Καταστατικού
20/11/2015     ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009
08/10/2015     ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
15/06/2015     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
18/05/2015     ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11/02/2015     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015
09/02/2015     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
12/11/2014     ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008
16/06/2014     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
16/06/2014     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
19/05/2014     ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
10/03/2014     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
05/03/2014     ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
28/11/2013     ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007
10/09/2013     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
17/06/2013     Αποφασεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
22/05/2013     Σχέδιο Καταστατικού
22/05/2013     Ανακοίνωση Τροποποίησης Καταστατικού
20/05/2013     ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
27/03/2013     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
06/03/2013     Οικονομικό Ημερολόγιο Χρήσης 2013
20/12/2012     Μεταβολή Ονομαστικής Αξίας Μετοχής
23/11/2012     Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης
07/11/2012     Ανακοίνωση τροποίησης καταστατικού
07/11/2012     Σχέδιο Καταστατικού
02/11/2012     ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006
02/11/2012     ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
18/06/2012     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
24/05/2012     ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
28/03/2012     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
31/01/2012     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2009
16/11/2011     ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005
15/11/2011     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15/11/2011     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
25/10/2011     ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
25/10/2011     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
20/10/2011     ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
20/06/2011     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
27/05/2011     ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
01/04/2011     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
30/12/2010     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
03/12/2010     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
04/06/2010     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
04/06/2010     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
04/06/2010     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
02/06/2010     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘ.5 Ν. 3845-2010
07/05/2010     ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
07/01/2010     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
15/12/2009     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
01/12/2009     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
15/10/2009     ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
28/09/2009     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28.09.09
04/09/2009     ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
09/06/2009     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
09/06/2009     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
18/05/2009     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
10/04/2009     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
08/12/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
05/12/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
03/12/2008     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
28/11/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
26/11/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
14/11/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
13/11/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
09/10/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
08/10/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
25/09/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
24/09/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
18/09/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
12/09/2008     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
09/09/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
03/09/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
02/09/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
29/08/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
28/08/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
06/08/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
04/08/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
01/08/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
31/07/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
31/07/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
28/07/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
28/07/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
25/07/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
24/07/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
18/06/2008     ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007
17/06/2008     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
17/06/2008     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
13/06/2008     ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
13/06/2008     Ανακοίνωση Τροποποίησης Καταστατικού
06/06/2008     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
26/05/2008     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2007
23/05/2008     Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
14/05/2008     Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
22/04/2008     Αντικατάσταση Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου
11/03/2008     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
15/02/2008     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
07/01/2008     Αντικατάσταση Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου
28/11/2007     Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων εννιαμήνου 2007
09/10/2007     Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών σύμφωνα με το Ν.3556/2007
09/10/2007     Ανακοίνωση σχετικά με το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου και τον Αριθμό Μετοχών σύμφ. με τον Ν.3556/07
09/10/2007     Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3556/2007
26/09/2007     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.3556/2007
04/09/2007     ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
27/08/2007     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
22/06/2007     ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006
18/06/2007     ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
18/06/2007     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
18/06/2007     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
10/06/2007     Αντικατάσταση Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου
22/05/2007     Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
02/11/2006     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11/10/2006     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
30/07/2006     Καταβολή Μερίσματος Χρήσης 2005
22/06/2006     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
22/06/2006     Συγκρότηση σε σώμα νέου Διοικητικού Συμβουλίου
30/05/2006     Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
30/03/2006     Διόρθωση Πρόσθετων Στοιχείων & Πληροφοριών της χρήσης 2005
27/03/2006     Τροποποίηση επί των δημοσιευθεισών ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων
23/01/2006     Δελτίο Τύπου
28/06/2005     Καταβολή Μερίσματος Χρήσης 2004
28/06/2005     Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
29/05/2005     Δελτίο Τύπου
29/05/2005     Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
29/03/2005     Αντικατάσταση Νομικού Συμβούλου Εταιρίας
24/02/2005     Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων