ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε.

Στοιχεία Εταιρείας

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την Επωνυμία “AMALAGOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 12680819000
Διαχειριστής: Ιωάννης Γαλόπουλος
Έδρα της Εταιρείας: Αδριανή Δράμας, ΤΚ 66100, Τηλ. 2521082092
Site: http://amalagos.com/