ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Αντικείμενο Εργασιών

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 (Φ.Ε.Κ. 717/16.3.1992) από τον κ. Κωνσταντίνο Λαζαρίδη. Η έδρα και τα κεντρικά της γραφεία είναι στην Αδριανή Δράμας.

Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου με αριθμό 26064/06/Β/92/15. Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε 50 έτη από την ίδρυσή της, δηλαδή μέχρι το 2042.

Σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της είναι:


 • H παραγωγή και εμφιάλωση κρασιών
 • H εμπορία εμφιαλωμένων ή μη παντός είδους οινοπνευματωδών ποτών και η ανάληψη αντιπροσωπειών οινοπνευματωδών ποτών
 • H δημιουργία και καλλιέργεια αμπελώνων και
 • H συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς
 • H παραγωγή και εμφιάλωση με απόσταξη οινοπνευματωδών ποτών και αποστάξεις φρούτων
 • H εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου
 • H παραγωγή και εμφιάλωση ξιδιού
 • H υποδοχή, ξενάγηση και σίτιση επισκεπτών
 • Η εκμίσθωση χώρων για την διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων και
 • Η διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από 7 μέλη και η θητεία του είναι πενταετής.

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν σύμφωνα με το πρακτικό της 25ης Αυγούστου 2023 οι κατωτέρω:

– Γεώργιος Ζάχαρης του Χρήστου, Αντιπρόεδρος Ά & Διευθύνων Σύμβουλος

– Γεράσιμος Λαζαρίδης, Αντιπρόεδρος΄Β και Διευθύνων Σύμβουλος

Αναλυτικά, τα μέλη του ΔΣ έχουν ως εξής:


 • Κων/νου Λαζαρίδη
  Πρόεδρος  – Μη Εκτελεστικό Μέλος

  Γεώργιος Ζάχαρης
  Αντιπρόεδρος Α΄ & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος
  Δ/νων Σύμβουλος και Εμπορικός Δ/ντής. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Α.Π.Θ. και έχει πραγματοποιήσει σπουδές σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είναι ιδρυτικό στέλεχος της Εταιρείας με καθήκοντα Δ/ντος Συμβούλου και Εμπορικού Δ/ντή.
 • Λαζαρίδης Γεράσιμος
  Αντιπρόεδρος Β΄ & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος
 • Ιωάννης Οξυζίδης
  Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  Δ/ντής Παραγωγής. Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Τμήματος του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Οινολογίας του Παν/μίου του Μπορντώ της Γαλλίας. Στην εταιρεία εργάζεται από το 2001.
 • Μαρία Σάββα
  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού της εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Πέτρος Ντινάκης
  Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  Μη Εκτελεστικό μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού της εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Βασιλική Σακελλαροπούλου
  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού της εταιρικής διακυβέρνησης.