ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α.Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

2023

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2023

H ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2023, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

Οικονομικά έτη