ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η εταιρεία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε υιοθετεί τις αρχές και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ (Ιούνιος 2021), το κείμενο του οποίου βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.esed.org.gr/code-listed